GTW Project

Zakończenie realizacji projektu jest nierozerwalnie związane z procesem archiwizacji. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu sprawozdania końcowego oraz zwrocie zabezpieczenia realizacji projektu Firmie pozostaje już tylko odpowiednie przygotowanie dokumentów do ich przechowywania. Zgodnie bowiem z zapisami umów o dofinansowanie, Projektodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją danego projektu przez okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego. W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki okres ten upływa 31 grudnia 2020 r. Jednak, jeżeli dany projekt był objęty pomocą publiczną (w tym pomocą de minimis), konieczne jest przechowywanie dokumentów przez okres 10 lat od daty przyznania pomocy. Ogromne znaczenie ma sposób przechowywania dokumentów umożliwiający szybkie odszukanie konkretnych dokumentów czy przygotowanie ich do kontroli, której spodziewać się można także już po zakończeniu realizacji projektu.

Archiwizacja dokumentacji projektowej jest zatem koniecznością, a Firma musi zmierzyć się z wyzwaniem dotyczącym przeprowadzenia tego procesu. Wbrew pozorom jest to czynność trudna, pracochłonna i czasochłonna, dokumenty należy bowiem nie tylko odpowiednio przygotować do przechowywania, ale warto także zdigitalizować (na wypadek ewentualnych zniszczeń). Problem może także stanowić opracowanie procesu przygotowania dokumentów (ich klasyfikacji, segregacji, sposobu przechowywania). Dlatego właśnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą archiwizacji dokumentów projektowych, która ułatwi Państwu nie tylko przechowywanie dokumentów, ale przede wszystkim dostęp do nich nawet po upływie wielu lat.GTW Project sp. z o.o. Siedziba główna:
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
tel. 14 623 07 00, 14 626 80 18